ชื่อ - นามสกุล :นายวรพล อุทัยรัตน์
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :กลุ่มนโยบายและแผน
Telephone :056-704808
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ติดตาม ดูแล